Tag Archives: Video

Acte de presentació del vídeo sobre govern obert

Presentació vídeo de govern obertAvui a la tarda s’ha presentat el vídeo sobre govern obert creat per la XIP a l’Escola d’Administració Pública, amb l’assistència de més de 150 persones. A l’acte, presentat per Mireia Plana, membre de la XIP, hi ha intervingut Antoni Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació i consultor polític, que ha explicat què és el govern obert. Finalment, Marc Torres, membre de la XIP, ha mostrat el vídeo que ara presentem i ha donat detalls del procés d’elaboració.

“Disposem d’uns entorns que faciliten la participació de les persones i, per tant, la interacció entre la comunitat i els seus governants, de manera directa i fluïda”

“És el que s’anomena govern obert, amb què s’associen sovint els principis de la participació, la col·laboració i la transparència”

 

Llegeix-ne més

Open Government Video

Presentació vídeo de govern obertThe video about Open Government created by XIP has been presented this afternoon at the premises of the Escola d’Administració Pública (Public Administration School). The event, attended by more than 150 people, has been presented by Mireia Plana, member of XIP, and Antoni Gutiérrez-Rubí, well-known consultant in communication and political topics, that has explained the concept of open government. Finally, Marc Torres, member of XIP, has shown the video that we are now presenting and has detailed its elaboration process.

“We have at our disposal an environment that facilitates the participation of people and, therefore, the interaction between the community and its government representatives, in a direct and fluid way.”

“This is what we call Open Government, which is often associated to the principles of participation, collaboration and transparency.”

Llegeix-ne més