Tag Archives: plataforma

Reunió plenària de la XIP

A la tarda del divendres 31 de maig va tenir lloc la reunió plenària de la XIP. Va resultar ser una reunió molt important perquè s’hi van debatre temes decisius per al futur de la Xarxa. Els exposem de manera pública i transparent per al coneixement de tothom 😉

  • La recent i històrica compareixença al Parlament de Catalunya per mostrar el vídeo de govern obert i també exposar la nostra visió i plantejaments als grups parlamentaris que componen la Ponència que elabora la futura llei de transparència i accés a la informació. Així mateix, es va explicar la roda de contactes amb diferents partits polítics, altres entitats cíviques catalanes i organismes amb els quals col·labora la XIP.
  • Nou funcionament de la XIP: idees/projectes, adherits/membres/nodes. La Xarxa continua organitzant-se al voltant dels sis grups ja coneguts (GOV, ORG, COM, NET, EDU, CAT), però simplifica enormement el seu pla d’acció. Les accions s’estructuren en quatre grans blocs: fons, actualitat, operativitat, impacte; les idees proposades, quan es doten de forma, termini, responsables i recursos (les persones que s’apunten a impulsar-les són nodes), s’activen en forma de projecte en un d’aquests quatre eixos. Així mateix, la XIP, a més dels nodes (persones que treballen en un projecte actiu determinat o en una altra tasca operativa transversal) disposa de persones adherides al seu Manifest i altres que són membres perquè com a tals s’han donat d’alta a la plataforma www.xarxaip.cat.
  • Nova plataforma de treball col·laboratiu http://extranet.xarxaip.cat. Amb un entorn públic per conèixer en què treballa la XIP i un de privat per a les persones nodes que duen a terme alguna feina o projecte. La plataforma complementa el blog www.xarxaip.cat (amb els apunts, comentaris i el manifest), el Google Drive i Dropbox, on es va desant tota la documentació de treball un cop es va consolidant, a més de la presència i interacció a les diferents xarxes socials.

En fi, un pas més per definir aquesta organització xarxa. Entre tots anem descobrint com millorar-la i com treballar més efectivament. Hi voleu participar?

Llegeix-ne més