Tag Archives: confiança

Administració, “hay alguien aquí”?

post_confiLa confiança és la clau de volta en les persones i organitzacions actuals. També en les institucions públiques. Per què?

En la societat actual, la tecnologia agafa molt protagonisme perquè dóna valor a tota mena d’actius que o bé estaven en desús o bé infrautilitzats. Aquest és l’origen de les confrontacions amb l’statu quo imperant fins ara. Com poden entendre, posem per cas, taxistes i gremis hotelers la revolució d’Uber o d’Airbnb?

La producció i el consum col·laboratius gràcies a la tecnologia fa que les persones estableixin relacions significatives: es passa de les relacions en línia a fer coses en el món real. I així es genera confiança entre ciutadans inicialment desconeguts.

Aquesta confiança basada en una relació en xarxa coherent i constant obligarà que persones i organitzacions s’hagin de reinventar per poder subsistir en el nou ordre.

I l’Administració? Com pensa afrontar el seu nou rol i el canvi de relació cap a la ciutadania? Hi ha algú amb prou visió estratègica i domini del nou paradigma (societat del coneixement) que s’hi pugui posar? Va… qui? Hay alguien aquí?

Imatge: http://pixabay.com/p-441402/?no_redirect

Llegeix-ne més

Radicals lliures i innovació pública

Tradicionalment, s’ha acusat el sector públic de ser pobre en innovació, d’innovar poc. La paradoxa esdevé quan es fa evident que les administracions compten amb un bon nombre de professionals innovadors, però alhora l’organització mostra una capacitat limitada per aprofitar i propiciar el seu talent i la seva creativitat. Avui dia, aquesta percepció dels ens públics és rebatuda per l’actitud innovadora de multitud de treballadors públics que actuen com a radicals lliures, agrupant-se i donant cos a noves conductes a partir de coalicions creatives. Què empeny les persones –també a les administracions publiques– a connectar-se entre elles per donar sortida a les seves inquietuds? Com s’expliquen aquestes conductes espontànies? Si coneguéssim aquest codi, si es pogués sintetitzar aquesta mena d’ADN, els esforços de les administracions publiques per sistematitzar la innovació es veurien fortament impulsats.

Llegeix-ne més