Petites xarxes per canviar grans organitzacions I

Al llarg dels posts de la XIP no ens cansem de reiterar els canvis que les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) estan produint en el conjunt de la societat. El consum de la informació –que ha esdevingut una commodity, no costa esforç accedir-hi– ha canviat significativament i s’ha adaptat als nous dispositius mòbils: smartphones i tauletes. Al seu torn, aquests dispositius estan canviant la manera com utilitzem Internet, ara disposem de la informació quan la necessitem i allà on som.

Les xarxes socials estan canviant la manera de relacionar-nos entre les persones, entre clients i empreses, entre alumnes i mestres, entre ciutadania i govern. Com a persones estem disposades a compartir i a treballar per allò que ens motiva; esdevenim així una font de coneixement especialitzat que troba en les xarxes la possibilitat de participar i compartir aquests coneixements.

D’aquesta manera, la societat en què vivim es va articulant en organitzacions reticulars autònomes que amalgamen individus amb un mateix denominador comú: un tema, una activitat, un hobby… o bé que estan orientades a la resolució d’algun problema o a les necessitats de la comunitats. La xarxa acaba sent un aglomerat de petites xarxes que es connecten i interactuen entre si mitjançant nodes (persones) comuns.

I nosaltres? Ens animem a llançar alguna microxarxa per solucionar, millorar o innovar algun tema, entrebanc o interès? Tenim un ingredient clau: la nostra actitud! Si tenim el repte de millorar l’Administració en el conjunt de la societat, la nostra microxarxa és la XIP!

Aquestes xarxes no tenen organització jeràrquica ja que funcionen per equips autodirigits de lideratge compartit, on tothom participa perquè el grup es desenvolupi.

Les persones hi duen a terme les tasques segons les seves habilitats, actituds i preferències. Els diferents individus col·laboren en els processos de treball invertint les hores del seu temps personal.

Dins aquestes xarxes la informació es comparteix fluidament i les grans decisions i riscos són consensuades pel conjunt de la xarxa. El caire pluridisciplinari dels seus components les converteix en potents comunitats d’aprenentatge.

Els seus membres planifiquen, dissenyen estratègies i es coordinen entre si per a l’execució d’accions. Creen i integren continguts i coneixements. Són creatius, innovadors i se senten fortament motivats.

Les seves relacions es mantenen a partir de l’honestedat, la transparència i una actitud positiva i sempre constructiva, fet que retroalimenta la involucració personal dels membres i el seu grau de compromís.

Les relacions interpersonals es creen a partir de les habilitats de les persones d’influir i inspirar a la resta dels membres de la xarxa.

El potencial d’aquestes xarxes en cada àmbit és creixent, i es van significant com a potents lobbies de pressió davant les tradicionals i rígides estructures existents en l’àmbit empresarial, de l’Administració, del Govern, etc., que veuen en el dinamisme i la motivació d’aquestes xarxes reflectides les mancances de la seva rígida estructura i del seu immobilisme.

En aquest procés, és difícil que es produeixi un xoc de trens. La interacció entre aquestes xarxes i les organitzacions consolidades ha de representar una bona font d’idees i d’energia necessària per a la seva transformació i adaptació al nou escenari social i tecnològic ;-).

Fotografia: Fotografia Lots of Hash, de la galeria de Flickr de  mikecogh (CC BY-SA 2.0).

1 comment on “Petites xarxes per canviar grans organitzacions I”

  1. Arnau Respon

    I crec important afegir, de la generositat de treballar per un bé comú, i no mirant per un mateix.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *